وحید تکرو
منتشر شده در

استراسبورگ: سبک زندگی

فرانسه

––– بازدید
0 دیدگاه
نویسندگان
  • نویسنده
    نام
    وحید تکرو
    بحث در توییتر
    @vahidtakro

به نظر می رسه که این شهر (استراسبورگ) از تمام جهان دور است! هر قدمی که برمیدارید باعث میشود که بیشتر و بیشتر عاشق اینجا شوید. این شهر به هیچ وجه با جای دیگری قابل مقایسه نیست، درست مثل یک فیلمه... کسی درحال خواندن کتابی در گوشه ایست، عده ای درحال نوشیدن آبجو محلی هستند. در بالکن خانه ها عاشقان پشت گل ها در حال بوسۀ فرانسوی هستند و فقط کمی آن طرف تر مسافری عجیب با سگی روی پل قدم میزند.

مکان عکس: استراسبورگ، فرانسه

نمایش در اینستاگرم

0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها