وحید تکرو
منتشر شده در

کتاب و تجربه

عکاسیمجارستان

––– بازدید
0 دیدگاه
نویسندگان
  • نویسنده
    نام
    وحید تکرو
    بحث در توییتر
    @vahidtakro

ما انسانها در طول تاریخ یکدیگر را نابود کردیم، در جنگ، قمار، کسب و کار و در عشق. و تمام این بخاطر تنوع طلبی، شهوت، پول، سیری ناپذیری و ... است.

ما ابتدا باید خودمان را بشناسیم، با تجربیات دیگران آشنا شویم و تاریخ را بخوانیم، خودمان را در جهان پیدا کنیم و با انسان ها مواجه شویم. برای رسیدن به آن، کتاب ها یکی از بهترین راه هاست. آنها همه چیز را به ما میگویند، نه فقط متن های کتاب ها، بلکه خواندن کتاب همه چیز را آشکار می کند.

او تمام جنگ ها را با چشم خود دیده بود، و اکنون که جنگ ها تمام شده اند معنای شکست و پیروزی را درک نمود. او تفاوت بین صلح و جنگ را می داند، و هنوز میدانست که آخرین جا برای گم شدن عمق کتابهاست...

مکان عکس: پارک گالرت هیل، بوداپست، مجارستان
مکان عکس: پارک گالرت هیل، بوداپست، مجارستان

نمایش در اینستاگرم

0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها