وحید تکرو
منتشر شده در

موزۀ هنر مجارستان در بوداپست

مجارستانعکاسی

––– بازدید
0 دیدگاه
نویسندگان
  • نویسنده
    نام
    وحید تکرو
    بحث در توییتر
    @vahidtakro

ما هر روز از مکان های زیادی عبور می کنیم، چیزهای زیادی میبینیم و می شنویم؛ و فقط به اندازۀ عمر خودمان و چیزهایی که دیده ایم حرفهایی برای گفتن داریم. شما در آخرین روز عمرتان فقط میتوانید در مورد چیزهایی که خودتان دیده اید و شنیده اید صحبت کنید، اما اشیاء قدیمی که گاه صدها سال است چیزهایی را دیده اند و شنیده اند میتوانند به همان میزان چیزهایی برای گفتن داشته باشن، البته اگر زبانی برای بیان داشته باشند. مثلاً مجسمه های این اثر زیبای معماری که سردر موزه ی هنر مجارستان و به سمت میدان قهرمانان است وقایع بسیاری را دیده اند. اتفاق ها و رویدادهای مهم تاریخی و سیاسی در این میدان برپا شده است، آنها همه شاهد آن اتفاقات بوده اند.

موزۀ هنر مجارستان
مکان عکس: میدان قهرمانان، بوداپست، مجارستان

نمایش در اینستاگرم

0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها