وحید تکرو
منتشر شده در

مرگ پرنده

ایرانعکاسی

––– بازدید
0 دیدگاه
نویسندگان
  • نویسنده
    نام
    وحید تکرو
    بحث در توییتر
    @vahidtakro

من از آنجا آمده ام، از شهری سیاه با آسمانی سرخ، از سرزمینی اشغالی، از اعماق شهری افسرده. و هنوز همان پسرک کوچکی هستم که فقط کمی بزرگتر شده و حال آموختم که چگونه پرواز کنم. پرنده ای هستم که با حسادت به زندگی پاک و زیبای ماهی کوچک خیره شده و حال به او می گویم: "به خیابان نگاه کن! این همه ماشین کجا می روند!" تمام این شهر تصاحب شده و جایی برای نفس کشیدن باقی نمانده. تنها پرنده های رنگارنگی را در حال پرواز بالای آسمان شهر تصور کن که آواز می خوانند و از رودخانه ی شهر آب می نوشند، همه جا گل های معطر و جوانی هنرمند را در گوشه ای تصور کن! من پسرک کوچکی با آرزوهای بزرگ هستم و هوای پاک یکی از آن آرزوهاست... - وحید تکرو

عکس توسط: لیو جون وی تاریخ: 19 فوریه 2016

مرگ پرنده
مکان عکس: میدان آزادی، تهران، ایران

نمایش در اینستاگرم

عکاسی کانسپچوال که هنر ادغام این علم، ایده و سیاست و گاه اعتراض به جنگهاست چیزیست که همیشه نظرمو توی نمایشگاه های عکاسی و نقاشی جلب کرده.

مرگ پرنده
"لیو جون وی" عکاس هنرمند کانسپچوال

مکان عکس: میدان آزادی، تهران، ایران

نمایش در اینستاگرم

0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها